Ceník hrazených služeb

platný od 1.9.2018

Zdravotnické hrazené služby

 • komplexní vyšetření chirurgem (samoplátce) 620,-
 • cílené vyšetření chirurgem (samoplátce) 420,-
 • kontrolní vyšetření chirurgem (samoplátce) 220,-
 • obstřik kloubu, bolestivých míst apod. 50,-, 100,- dle použitého léku – navýšení ceny léků/ snížení úhrady pojišťovnou
 • použití Mesocainu při drobných výkonech 25,-
 • aplikace kys. hyaluronové pro posílení chrupavky kloubů při nadměrné fyzické zátěži nebo artróze, poúrazové stavy
 • RENEHAVIS   3.890,- (1inj/aplikace1xrok)
 • MONOVISC    2.800,- ( 3inj/aplikace 1xtýdně)

 

Nezdravotnické hrazené služby

 • výpis z dokumentace na vlastní žádost pacienta   200,-
 • zpráva o úrazu pro pojišťovnu   300,-
 • posudek o bolestném, o trvalých následcích   300,-
 • potvrzení o pracovní neschopnosti pro pojišťovnu   200,-
 • vyplnění „Návrhu na lázeňskou péči“ 500,-
 • vystavení duplikátu PN, lístku na peníze apod. 100,-
 • poštovné k zaslání na vlastní žádost pacienta 100,-
 •  přednostní ošetření z osobních důvodů (ošetření bez čekání)  300,-