Ceník hrazených služeb

platný od 1.1.2022

Zdravotnické hrazené služby

 • komplexní vyšetření chirurgem (samoplátce) 620,-
 • cílené vyšetření chirurgem (samoplátce) 420,-
 • kontrolní vyšetření chirurgem (samoplátce) 220,-
 • obstřik kloubu, bolestivých míst apod. 150,- , navýšení ceny léků/ snížení úhrady pojišťovnou
 • použití Mesocainu při drobných výkonech 100,-
 • aplikace kys. hyaluronové pro posílení chrupavky kloubů při nadměrné fyzické zátěži nebo artróze, poúrazové stavy
 • RENEHAVIS   3.890,- (1inj/aplikace1xrok)
 • MONOVISC    3.000,- ( 1inj/aplikace 2xza rok)
 • SYNOLIS 40/80     4.000,-  ( 1inj/aplikace 1xrok)
 • SYNOLIS 80/180    5.000,-  (1inj/aplikace 1xrok)
 • kloubní výživa GELAVIS HA +  COMPLEX   5500,- (3měsíční kůra za  rok)

 

Nezdravotnické hrazené služby

 • výpis z dokumentace na vlastní žádost pacienta   300,-
 • zpráva o úrazu pro pojišťovnu 500,-
 • posudek  o bolestném,  o trvalých následcích   500,-
 • potvrzení o pracovní neschopnosti pro pojišťovnu   500,-
 • vyplnění „Návrhu na lázeňskou péči“ 500,-
 • vystavení duplikátu PN, lístku na peníze apod. 100,-
 • poštovné k zaslání na vlastní žádost pacienta 100,-
 •  přednostní ošetření z osobních důvodů (ošetření bez čekání)  300,-